Fredag 3. januar 2014

Publisert 2014-01-03

Men nå, Serubabel: Vær sterk!

sier Herren. Josva, Jehosadaks sønn,
du øversteprest: Vær sterk!

Hele folket i landet: Vær sterke!
sier Herren.
Gå i gang med arbeidet!
For jeg er med dere,

sier Herren over hærskarene.
- Haggai 2:4

Slik er det også med dere. Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, 

så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten!
- 1. Kor 14:12Takk for at du øser velsignelsens nd over alle troende. Vi tar
imot disse gavene med takknemlighet og ydmykhet. Hjelp oss å være et lysende
eksempel for våre trosfeller og ved vårt eksempel, vil andre bli trukket til kilden.
I Jesu navn.
Amen.


Tilbake til bibelord


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.