Lørdag 4. januar 2014

Publisert 2014-01-04

Han var foraktet, forlatt av mennesker,
en mann av smerte, kjent med sykdom,
en de skjuler ansiktet for.
Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.
- Jes 53:3

For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket»,
han har også latt lyset skinne i våre hjerter, 

for at kunnskapen om Guds
herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.
- 2 Kor 4:6
Gud vår Far, ditt lys er klarere enn solen. 

Det er så kraftig at uansett hvor vi er, 

så er vår sti opplyst og vår frykt for mørket er ikke mer. 

Fortsett å lys på vår vei gjennom livet. 

Ære være deg.

Amen.


Tilbake til bibelord


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.