Mandag 6. januar 2014

Publisert 2014-01-06

Herre, husk meg i din nåde mot ditt folk, 

kom til meg med din frelse!
- Salme 106:4

«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred,
slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse»
- Luk 2:29-30
Du vår alles Frelser, vi Guds barn som så ofte ikke klarer å adlyde vår Far. 

Vi bøyer våre hoder og ber om frelse. Vi ber om tilgivelse for våre synder, 

kjente og ukjente, uttalte og uuttalte, gjort og ugjort. Spar oss hellige Far.
Amen.


Tilbake til bibelord


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.