Tirsdag 7. januar 2014

Publisert 2014-01-07

Ja, hver støvel som trampet,
og hver kappe tilsølt med blod
skal brennes og bli til føde for ilden.
- Jes 9:5

Stå da fast! Spenn sannhetens belte
rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 

stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 
- Ef 6:14-15
Beskytt oss Hellige Far, når vi står i denne verden utrustet
med ditt hellige ord. Led våre skritt, når vi går ut I vår bygd for å forkynne
din guddommelige majestet. I Jesu navn.

Amen.


Tilbake til bibelord


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.