Torsdag 9. januar 2014

Publisert 2014-01-09

Når du selger noe til en landsmann
eller kjøper noe av ham, skal dere ikke gjøre urett mot hverandre.

- 3. Mos 25:14

Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre
høyere enn dere selv.
- Rom 12:10
Gud av nåde og kjærlighet, selv om vi er tynget av våre egne prøvelser og trengsler, 

ber vi for andre, slik at alle med glede og takknemlighet kan motta din kjærlighet, 

barmhjertighet og nåde. La alle mennesker si: Amen.


Tilbake til bibelord


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.