Fredag 10. januar 2014

Publisert 2014-01-10

Som en far er barmhjertig mot sine barn,
er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.
- Salme 103:13

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
- 1. Joh 4:10Hvilken stor og mektig Gud vi tjener! Du ofret din rene og syndfrie sønn for verden. 

Vi kan ikke takke dere nok. Ta imot vår lovprisning, kjærlighet, hengivenhet og tilbedelse, 

for vi kan aldri noensinne betale tilbake gjelden. Pris og ære til deg, Herre.
Amen.


Tilbake til bibelord


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.