Lørdag 11. januar 2014

Publisert 2014-01-11

Hvorfor, Herre, er du så langt borte,
hvorfor skjuler du deg når folk er i nød?
- Salme 10:1

Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, 

kastet hun seg ned for føttene hans og sa: 

«Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» 
-Joh 11:32
Frelser, du vår trøster og opprettholder. Hjelp oss å aldri glemme at du alltid er nær 

når vi vandrer gjennom livet. La våre hjerter være vendt mot deg, Gud, 

vår livsledsager, som alltid er der når vi trenger det som mest.
Amen.


Tilbake til bibelord


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.