Søndag 12. januar 2014

Publisert 2014-01-12

Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, 

for jeg øser ut min nd over Israels hus, sier Herren Gud.
- Esekiel 39:29

De troende av jødisk ætt som var kommet dit sammen med Peter, 

ble forskrekket over at Den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene.
- Ap.gj 10:45

Alltid nærværende Frelser. Takk for muligheten til å se din godhet i alle menneskene på jorden. 

La ansiktene våre reflekterer den godheten og barmhjertigheten som du gir oss hver dag. 

Vi ber om at alle skal kunne se ditt bildet i oss.
Amen.


Tilbake til bibelord


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.