Mandag 13. januar 2014

Publisert 2014-01-13

Han som så ut som et menneske, rørte enda en gang ved meg 

og ga meg styrke. Han sa: «Vær ikke redd, du høyt elskede. 

Fred være med deg! Vær sterk, vær sterk!»
- Daniel 10:18

For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del 

i en ndens gave for å styrke dere  – eller rettere sagt: 

for at dere og jeg sammen kan bli oppmuntret ved vår felles tro.
- Rom 1:11-12
Velsignede Frelser, takk for alt du har gjort og fortsetter å gjøre for dine barn, 

helt til denne dag. Vi vil bøye våre knær og løfte våre ansikt og ta imot alle 

dine velsignelser. Herre, hør vår bønn.
Amen.


Tilbake til bibelord


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.