Tirsdag 14. januar 2014

Publisert 2014-01-14

For alle hans gjerninger er sanne og hans veier rette. 

Han kan bøye dem som er hovmodige i sin ferd
- Daniel 4:37

Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer.
- 1 Pet 5:6
Gi oss tålmodighet til å vente på din hellige og guddommelige timing. 

Vi stoler på deg, Herre, at du leder oss bort fra våre egne syndige veier og nærmere deg. 

Vi legger våre liv i dine armer. Herre, styrk våre hjerter og sinn.
Amen.


Tilbake til bibelord


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.