Ord for dagen

Tirsdag 14. januar 2014

Publisert 2014-01-14

Les mer

Mandag 13. januar 2014

Publisert 2014-01-13

Les mer

Søndag 12. januar 2014

Publisert 2014-01-12

Les mer

Lørdag 11. januar 2014

Publisert 2014-01-11

Les mer

Fredag 10. januar 2014

Publisert 2014-01-10

Les mer

Torsdag 9. januar 2014

Publisert 2014-01-09

Les mer

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.