BØNN - TROENS HJERTESLAG

Bønn er blitt kalt for "troens hjerteslag" og "troens åndedrett". Det forteller oss at bønn er en vital og viktig del av det kristne livet.
Likesom kroppen trenger et hjertet som slår, trenger vårt åndelige liv bønnen som en kontaktkanal til vår himmelske Far.

Overalt i Bibelen fortelles det om mennesker som ber, og at vi kan be i alle ulike livssituasjoner.
Moses som ledet et hjemløst folk gjennom ørkenen, ba Gud om ledelse og støtte gjennom alle kriser.
David, som både sauegjeter, konge, stor og mektig hersker og angrende synder, har gjennom salmene sine vist oss at bønn
hører med i alle livets situasjoner.

Også Jesus ba. Gang på gang trakk han seg tilbake i ensomhet og stillhet for å be til sin Far. Han lærte disiplene, og oss,
å be "Vår Far", og Bibelen forteller at han lever og går i forbønn for oss.

La oss be. Snakke og samtale med vår Far om det som ligger på våre hjerter.
Og "Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre
uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår" (Ef 3,20)
- Han er alltid der for oss, og hører både vår takk og vår bønn om hjelp, visdom og styrke.

praying hands


BØNN - I UNDHEIMKIRKEN

Har du lyst at noen skal be for deg eller være med deg å be for noen du kjenner?
Da vil vi oppmuntre deg til å ta kontakt med en kristen du har tillit til eller en av lederne i bønnetjenesten i Undheimkirken.
De er; Tone Gudmestad, Rita Gudmestad Undheim, Gerd Solveig Vikebakk Aarrestad, Else Marit Undheim, Torleiv Undheim, Tordis Sandvik og Hanne Brit Sandsmark, og de har alle taushetsplikt.

Vær frimodig - og vi ber at menneskefrykten ikke skal hindre deg viss du ønsker forbønn!

Bønn og forbønn under gudstjenesten
Etter de aller fleste søndags-gudstjenestene i Undheimkirken vil det bli anledning å få forbønn.
Behovene vi har kan være forskjellige - og skiftende, og sånn er livet. Men alt kan vi få komme til Jesus med.

"Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk!" Fil. 4,6.


Bønnebrevet
Undheimkirken har et eget "bønnebrev". Det er egentlig ikke et brev, snarere en folder, med bibelvers og ting og be om gjennom 6 dager i uken.
Et par ganger i året oppdaterer vi bønnebrevet.

Bønner å be

Her kan du lese noen bønner som andre har formulert i ulike livssituasjoner - av og til er det godt å "låne" ord fra andre.

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.