Kyrkjestyret tek vare på Undheimkyrkja

kapellet sommer


Formann: Torvald Tjåland
tlf.: 913 59 619
e-post: einarmalenius@gmail.com

Kasserar: Herdis Lindal Tjåland
tlf.: 480 27 304
e-post: hjtjaalan@online.no

Nestformann: Odd Ove Tunheim
tlf.: 900 12 018 

e-post: oddovetun@gmail.com

Sekretær: Knut Undheim

tlf.: 951 60 990

e-post: knut.undheim@gmail.com


Styremedlem: Hans Undheim
tlf.: 900 37 560

e-post: hans@nova-vedlikehold.no

1. varamedlem: Pål Ånund Tveiten

tlf. 978 80 453

e-post: pal@borgeundheim.no

2. varamedlem: Reidunn Haavardsholm
tlf.: 475 00 208

e-post: reidunn.haavardsholm@gmail.com
Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.