Nattverdmøte

Torsdag, 26. April 2018

kl. 17.00 Nattverdmøte i kjellaren.

Open kjellar

Fredag, 27. April 2018

Kl. 19.00-21: Open kjellar

UKUF

Lørdag, 28. April 2018

18.00-01.00: UKUF i heile kyrkja.

Privat utleige

Lørdag, 28. April 2018

Kveld. Dekking til konfirmasjonsfest i kjellaren.

Gudsteneste

Søndag, 29. April 2018

Gudsteneste kl. 10.30. May Brit Merland. Nattverd. Takkoffer.

Privat utleige

Søndag, 29. April 2018

Konfirmasjonsfest i kjellaren frå kl. 13.00.

Søndagsskule

Søndag, 29. April 2018

Kl. 11.00. Søndagsskule i kjellaren.

UKUF

Mandag, 30. April 2018

Kl. 17.00-20.00: UKUF i heile kyrkja.

Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.