UKUF

Mandag, 22. Januar 2018

Kl. 17.00-20.00: UKUF i heile kyrkja.

Øving

Tirsdag, 23. Januar 2018

Frå kl. 19.00 og heile kvelden. Øving i kyrkjesalen. Den gamle Undheimsgruppa. 

Nattverdmøte

Torsdag, 25. Januar 2018

Kl. 17.00 Nattverdmøte i kjellaren.

Open kjellar

Fredag, 26. Januar 2018

Kl. 19.00-21: Open kjellar

Søndagsmøte

Søndag, 28. Januar 2018

Kl. 19.30. Søndagsmøte i kjellaren.

UKUF

Mandag, 29. Januar 2018

Kl. 17.00-20.00: UKUF i heile kyrkja.

Supermix

Tirsdag, 30. Januar 2018

kl. 17.00-18.00. Øving Supermix i heile kyrkja.

Bønnemøte

Tirsdag, 30. Januar 2018

kl. 19.30. Bønnemøte i kjellaren.

Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.