Handarbeidstreff.

Mandag, 25. Mars 2019

Handarbeidstreff i Kyrkjekjellaren kl 20.00 - 22.00

Dåpsskule

Tirsdag, 26. Mars 2019

Dåpsskule kl 12.00 - 15.30

Kontaktperson: Ragnhild Hanssen mob.nr. 99022872

Supermix.

Tirsdag, 26. Mars 2019

Supermix øving i heile kyrkja.

Kontaktperson Astri Eikeland, mob.nr. 90553023

Sax-øving

Tirsdag, 26. Mars 2019

Saxøving i kyrkjesalen frå kl.19.00 til 21.00
KP:Torvald 91359619

Konfirmantar

Onsdag, 27. Mars 2019

Kl. 17.00 og heile kvelden i heie kyrkja.

Babysong

Onsdag, 27. Mars 2019

Babysong i kjellaren kl 10.30 - 11.00

Kontaktperson: Ragnhild Hanssen mob.nr. 99022872

Dåpsskule

Lørdag, 30. Mars 2019

Dåpsskule kl 08.30 -14.00

Kontaktperson: Ragnhild Hanssen mob.nr. 99022872

Konfirmantfest.

Søndag, 31. Mars 2019

Konfirmantfest i kyrkjesalen.

Kontaktperson: Ingfrid Time Nærland, mob.nr. 97099661


Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.