UKUF

Mandag, 23. Oktober 2017

Kl. 18.00-20.00. UKUF-samling i heile kyrkja.

Inspirasjonssamling

Tirsdag, 24. Oktober 2017

kl. 19.30. Inspirasjonssamling i kjellaren.

Supermix

Tirsdag, 24. Oktober 2017

kl. 17.00-18.00. Øving Supermix i heile kyrkja.

Open barnehage

Onsdag, 25. Oktober 2017

Kl. 10.00-12.00. Open barnehage i kjellaren.

Babysong

Onsdag, 25. Oktober 2017

Kl. 10.30-11.00. Babysong i kyrkjesalen.

Undheim sokneråd

Onsdag, 25. Oktober 2017

Møte i kyrkjekjellaren kl. 18.30. Fellesmøte med kyrkjestyret kl. 20.

Konfirmantar

Torsdag, 26. Oktober 2017

Kl. 14.00: Skjærgårds-opplegg for konfirmantar. Heile kyrkje til kl. 23.00

Open kjellar

Fredag, 27. Oktober 2017

Kl. 19.00-21.00. Open kjellar.

Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.