Bønemøte

Tirsdag, 19. November 2019

Bønemøte i kjellaren kl.19.30 til kl.21.00

Handarbeidstreff.

Mandag, 25. November 2019

Handarbeidstreff i Kyrkjekjellaren kl 20.00 - 22.00

sax øving

Tirsdag, 26. November 2019

Fra 2019-11-26til 2019-11-26
Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

saxøving

Tirsdag, 03. Desember 2019

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

Bønemøte

Tirsdag, 03. Desember 2019

Bønemøte i kjellaren kl.19.30 til kl.21.00

Undheim kvinneforening

Onsdag, 04. Desember 2019

Undheim kvinneforening. Møte i kjellaren kl 19.30-21.30

Kontaktperson Jartrud Gudmestad Undheim, mob.nr. 47510271

Open kjellar

Fredag, 06. Desember 2019

Åpen kjeller frå kl.19.00 til 21.00

Ola Eikeland 91319194

Sundagsmøte

Søndag, 15. Desember 2019

Sundagsmøte i kjellaren v/Eivind Gjerde  kl.19.30 til 21.20


Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.