Minnemøte

Mandag, 21. Oktober 2019

Dekking av bord kl.18.00 til 21.00  til minnemøte tysdag 22.10

Kont.pers. 91359619

Minnemøte

Tirsdag, 22. Oktober 2019

Minnemøte i kjellaren frå kl.13.00 til kl.16.30

Kont.Merete Tjemsland tlf.:93286890

Bønemøte

Tirsdag, 22. Oktober 2019

Bønemøte i kjellaren kl.19.30 til kl.21.00

Open kjellar

Fredag, 01. November 2019

Åpen kjeller frå kl.19.00 til 21.00

Ola Eikeland 91319194

saxøving

Tirsdag, 05. November 2019

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

Bønemøte

Tirsdag, 05. November 2019

Bønemøte i kjellaren kl.19.30 til kl.21.00
Otto Jakobsen 91878854

Bønemøte

Tirsdag, 05. November 2019

Bønemøte i kjellaren kl.19.30 til kl.21.00

Undheim kvinneforening.

Onsdag, 06. November 2019

Undheim kvinneforening. Møte i kjellaren kl 19.30-21.30

Kontaktperson Jartrud Gudmestad Undheim, mob.nr. 47510271


Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.