Saxøving

Tirsdag, 25. Februar 2020

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

Bønnemøte

Tirsdag, 25. Februar 2020

Bønnemøte i kjellaren frå kl.19.30 til 21.00
Solveig Jakobsen tlf.90870933

Open kjellar

Fredag, 28. Februar 2020

Åpen kjeller frå kl.19.00 til 21.00

Ola Eikeland 91319194

Årsmøte for Undheim kyrkje og bedehus

Søndag, 01. Mars 2020

Årsmøte Undheim kyrkje og bedehus kl.18.00 til 21.00
91359619

besøk

Tirsdag, 03. Mars 2020

Besøk av Per Odd Aarrestad og Stavanger Aftenblad v/Tarald Aano synfaring av og i kyrkja. Frå kl.12.00 - 18.00

Torvald 91359619


Konsert Frimenn

Onsdag, 04. Mars 2020

Konsert Frimenn og Greensax frå kl.19.00

Kontaktperson: Ketil Fuglestad, mob.nr. 48000757

Småmøte i kjellaren

Mandag, 09. Mars 2020

Småmøte i kjellaren frå kl.19.00 til 22.00

Ane Fosse tlf.:97516684

Saxøving

Tirsdag, 10. Mars 2020

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.