Minnemøte

Torsdag, 25. Juli 2019

Minnemøte kl.11,00 til 18.00

Torvald 91359619

60 årsdag

Lørdag, 03. August 2019

Feiring av 60 årsdag i kjellaren kl.12.00 til seint på kveld

Torvald 91359619

Bønemøte

Tirsdag, 13. August 2019

Bønemøte i kjellaren kl.19.30 til kl.21.00
Otto Jakobsen 91878854

saxøving

Tirsdag, 13. August 2019

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

Sundagsmøte

Søndag, 18. August 2019

Sundagsmøte i kjellaren v/Eivind Gjerde  kl.19.30 til 21.20
Otto Jakobsen 91878854

saxøving

Tirsdag, 27. August 2019

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

Bønemøte

Tirsdag, 27. August 2019

Bønemøte i kjellaren kl.19.30 til kl.21.00
Otto Jakobsen 91878854

Undheim kvinneforening.

Onsdag, 04. September 2019

Undheim kvinneforening. Møte i kjellaren kl 19.30-21.30

Kontaktperson Jartrud Gudmestad Undheim, mob.nr. 47510271


Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.