Undheim sokneråd

Torsdag, 24. August 2017

kl. 18.30. Møte Undheim sokneråd hos Hanne Brit Sandsmark i Bjønnholen.

DeKor

Torsdag, 24. August 2017

Kl. 19.30 - 21.00: Øving Dekor i heile kyrkja.

Undheim kyrkje

Lørdag, 26. August 2017

Vigsel kl. 14.00

UKUF

Mandag, 28. August 2017

Kl. 18.00-20.00. UKUF-samling i heile kyrkja.

Småmøte

Onsdag, 30. August 2017

Kl. 19.30. Småmøte i kjellaren

UKUF

Lørdag, 02. September 2017

Kl. 18.00-01. UKUF i heile kyrkja.

Privat Utleige

Søndag, 03. September 2017

Dåpsfest i kjellaren etter gudstenesta. Dekking om morgonen før gudstenesta.

Gudsteneste

Søndag, 03. September 2017

Familiegudsteneste kl. 10.30. Johannes Nedrelid. Dåp. Offer til Tsjekkia-prosjektet. Utdeling av barnebibel til 4-åringar.

Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.