Undheim kyrkje

Søndag, 23. Juli 2017

Gudsteneste kl. 10.30. Steinar Ødegård. Dåp og nattverd. Offer til kyrkjelydsarbeidet.

UKUF

Lørdag, 19. August 2017

Kl. 18.00-01. UKUF i heile kyrkja.

Gudsteneste

Søndag, 20. August 2017

Kl. 10.30. Gudsteneste. Johannes Nedrelid. Dåp og nattverd. Offer til kyrkjelydsarbeidet.

UKUF

Mandag, 21. August 2017

Kl. 18.00-20.00. UKUF-samling i heile kyrkja.

Undheim sokneråd

Onsdag, 23. August 2017

Møte i soknerådet kl. 19.30 i kjellaren

Undheim kyrkje

Lørdag, 26. August 2017

Vigsel kl. 14.00

UKUF

Mandag, 28. August 2017

Kl. 18.00-20.00. UKUF-samling i heile kyrkja.

UKUF

Lørdag, 02. September 2017

Kl. 18.00-01. UKUF i heile kyrkja.

Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.