Saxøving

Tirsdag, 10. Desember 2019

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

Sundagsmøte

Søndag, 15. Desember 2019

Sundagsmøte i kjellaren v/Eivind Gjerde  kl.19.30 til 21.20

saxøving

Tirsdag, 17. Desember 2019

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

Jorunn Undheim øving

Lørdag, 21. Desember 2019

Jorunn øving i kyrkjesalen til julekonserten kl.09.00 til 15.00
Kont: Torvald 91359619

Julekonsert

Søndag, 22. Desember 2019

Julekonsert med Jorunn Undheim kl.14.00 til 23.00

KP: Torvald 91359619

Dekking av bord

Onsdag, 25. Desember 2019

Dekking til familiesamling 26.12 kl.15.00 til 21.00
KP:Torvald 91359619

Leige til Familiesamling i kjellaren

Torsdag, 26. Desember 2019

Leige av kjellaren til familiesamling frå.kl.12.00 til 20.00
KP:Torvald 91359619

Saxøving

Tirsdag, 14. Januar 2020

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.