Handarbeidstreff.

Mandag, 20. Mai 2019

Handarbeidstreff i Kyrkjekjellaren kl 20.00 - 22.00

Pinsefart

Tirsdag, 21. Mai 2019

Pinsefart kl 12.00 - 15.30

Kontaktperson: Ragnhild Hanssen mob.nr. 99022872

Sax-øving

Tirsdag, 21. Mai 2019

Saxøving i kyrkjesalen frå kl.19.00 til 21.00
KP:Torvald 91359619

Babysong

Onsdag, 22. Mai 2019

Babysong i kjellaren kl 10.30 - 11.00

Kontaktperson: Ragnhild Hanssen mob.nr. 99022872

Åpen kjellar

Fredag, 24. Mai 2019

Åpen kjeller frå kl.19.00 til 21.00

Ola Eikeland 91319194

Pinsefart

Tirsdag, 28. Mai 2019

Pinsefart kl 12.00 - 15.30

Kontaktperson: Ragnhild Hanssen mob.nr. 99022872

Møte Undheim sokneråd

Tirsdag, 28. Mai 2019

Møte i Undheim sokneråd kl 19.00 - 22.00. Kjellaren Undheim kyrkje.

Pinsefart

Tirsdag, 04. Juni 2019

Pinsefart kl 12.00 - 15.30

Kontaktperson: Ragnhild Hanssen mob.nr. 99022872


Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.