Dekking av bord

Fredag, 07. August 2020

Dekking av bord kl.17.00 til 21.00

Kontaktp.: Torvald 91359619

Bryllups fest i kjellaren

Lørdag, 08. August 2020

Bryllupsfest i kjellaren kl.14.00 til 02.00

Kont.Torvald 91359619

saxøving

Tirsdag, 11. August 2020

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

saxøving

Tirsdag, 25. August 2020

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

Dekking til konf.fest 29.aug

Fra 2020-08-28 - 2020-05-08

Dekking til konf.festen 9.mai
KP:Torvald:91359619

Dekking av bord til konfirmasjonsfest 29.aug

Fredag, 28. August 2020

Dekking av bord frå kl.18.00 til 21.00 til konfirmasjonsfest 29.aug, 
Torvald 91359619

Leige av kjellaren til konfirmasjonsfest

Fra 2020-08-29 - 2020-05-09

Konfirmasjonsfest i kjellaren frå kl.12.00 til kl.18.00
KP:Torvald 91359619
epost: tobbenhau@hotmail.com

Konfirmasjonsfest i kjellaren

Lørdag, 29. August 2020

Konfirmasjonsfest i kjellaren kl.12.00 til 18.00

Torvald 91359619


Forrige side | Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.