saxøving

Tirsdag, 17. Desember 2019

Øving saxgruppa kl.19.00 til 21.00
91359619

Jorunn Undheim øving

Lørdag, 21. Desember 2019

Jorunn øving i kyrkjesalen til julekonserten kl.09.00 til 15.00
Kont: Torvald 91359619

Julekonsert

Søndag, 22. Desember 2019

Julekonsert med Jorunn Undheim kl.14.00 til 23.00

KP: Torvald 91359619

Dekking av bord

Onsdag, 25. Desember 2019

Dekking til familiesamling 26.12 kl.15.00 til 21.00
KP:Torvald 91359619

Leige til Familiesamling i kjellaren

Torsdag, 26. Desember 2019

Leige av kjellaren til familiesamling frå.kl.12.00 til 20.00
KP:Torvald 91359619

Møte i kjellaren-

Søndag, 19. Januar 2020

Sundagsmøte i kjellaren ved Flymisjonen kl.19.00 til 22.00
Kontakt person: Mathias Aarsland tlf.; 41248550

Møte i kjellaren-

Søndag, 16. Februar 2020

Sundagsmøte i kjellaren ved Flymisjonen kl.19.00 til 22.00
Kontakt person: Mathias Aarsland tlf.; 41248550

konsert

Fredag, 21. Februar 2020

Konsert i kyrkjesalen med Nashville Sound og Green Sax kl.15.00 til 22.00
Kont.pers,: Torvald 91359619

Forrige side | Neste side

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.