Hva kan Kristi himmelfartsdag bety for meg?

Publisert 2012-01-05

En av våre gode journalister i Undheimkirken stilte meg noen spørsmål om Kristi himmelfartsdag, som skulle være en del av en reportasje om denne dagen i vårt menighetsblad, Møteplassen. Her er spørsmålene, og svarene som jeg gav.

Kvifor er Kristi Himmelfartsdag viktig for trua vår?

Jeg har alltid tenkt på det som står i 1. Pet. 3,22 om at han som fór opp til himmelen nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter er ham underlagt. Denne dagen fokuserer kanskje klarere enn mange andre av våre høytidsdager at Jesus er Herre over alt, det finnes ikke noe område i vår menneskelige erfaring hvor Jesus ikke kan komme til med sin hjelp og frelse om vi ber han om det, og lar Han være Herre. For mange er derfor dette er dag som har mye med trøst å gjøre.

Kvar trur du den Himmelen er som Jesus fòr til? Han er jo ikkje langt vekke.

Det enkleste er kanskje å snu på det på hodet og si at Himmelen er der Gud er. Går vi til bibelen så sier den at himmelen ikke er begrenset av noe tid og sted, den sprenger på en måte alle fysiske grenser som vi kjenner til. Jesus beskriver evigheten som det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen. ( p. 3,12) og Johannes snakker om den hellige by Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud. ( p. 21,10). Utifra disse versene kan vi kanskje si at paradis er et nytt kongerike hvor både himmel og jord er smeltet sammen på en fantastisk måte, men også på en måte som er utenfor vår menneskelige fatteevne å helt forstå. Gud sier videre om sitt bosted, i Jesaja 57,15, at i det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Dette bekrefter på en måte at hans oppholdssted – himmelen - ikke er begrenset av noe tid og sted, det er både et konkret sted, og en virkelighet som overstiger vår tanke av hva et sted er.

Eg har alltid lurt på kvifor læresveinane var så glade etter at Jesus vart vekke for dei. Eg tenkjer at det måtte vera trist å verta åleina, men det står at dei gjekk tilbake til Jerusalem i stor glede. Jesus hadde faktisk tidligere fortalt disiplene flere ganger om hva som skulle skje. At han om ikke lenge skulle dø, stå opp igjen, og så vende tilbake til sin Far i himmelen. Og hver gang han fortalte dette så står det at hjertene deres, akkurat som du kan tenke deg Marta, ble fylt av forvirring og sorg. Skulle han som de var så glad i, elsket og respekterte, lederen deres, forlate de? Når Jesus dro tilbake til himmelen står det imidlertid at Jesus “åpna forstanden deira”. Jeg har tenkt det slik at de fikk et innblikk i hvor nært himmelen egentlig er, og at tronstigningen faktisk er en feiring av hans store seier over mørkets krefter. Hvis det er riktig kan vi forstå hvorfor de ble så glade.

Såg akkurat eit anna namn på Kristi Himmelfartsdag, nemleg Tronstigingsfest. Synes du det er eit fint namn på dagen, og kan du forklara kva som ligg i det? Jeg synes nesten det er det beste mulige navnet på denne dagen. Det er kanskje når jeg sliter med tunge tanker og ikke har det så godt at jeg setter mest pris på akkurat navnet tronstigning. Det står i Hebr. 4,14ff: Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Jesu tronstigning overstiger alle forventninger vi måtte ha til en god konge og Herre, og selv lille meg for lov å tre frem for Han. I denne sammenheng liker jeg også å lese Fil. 2,9-11: Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! Jesus på tronen blir gjennom disse versene både mektig og nådig.

Det står at Jesus gav læresveinane i oppdrag å forkynna omvending og tilgjeving for syndene for alle folk, men at dei skulle venta med det til dei fekk kraft frå det høge. Gjeld dette oss òg? Må me òg venta på kraft? Jeg tror disiplene sin beskjed om å vente på kraft fra det høye gav dem en ekstra stor grunn til å hoppe av glede. Her peker nemlig Jesus frem mot pinsen, kirkens bursdag. Når Jesus inntar tronen i himmelen sier han samtidig at han vil sende den Hellige ånd til å lede kirken med alt den trenger. Her vil jeg imidlertid legge til at jeg at vi i våre kirker kanskje ikke er de flinkeste til å prøve ut og gjøre oss nye og hittil ukjente erfaringer med hva denne åndens kraft er istand til. Be så skal du få, står det. Etter pinsedag den gangen i Jerusalem er det vel egentlig fri bane både til å gå, og å få…

Jesus lyfte hendene og velsigna dei. Det syns eg er flott. Det måtte vera ei stor oppleving. Men det står at medan han gjorde det, vart han vekke for dei. Då held kanskje Jesus på med det enno, å velsigna oss? Kan me tenkja sånn? Det synes jeg er en god tenkemåte. Det står i 2. Tim. 1,7 om Gud at han gav en nd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. På mange måter kan en si at Jesus egentlig aldri helt forlot oss. Da han sendte oss sin ånd sendte han, og fortsetter han hver dag å sende, ren velsignelse. Det gir grunn til å takke og juble!. Skal vi danse?

Det står at læresveinane etterpå var stadig i tempelet og lova og prisa Gud. Kanskje me kunne vore oftare saman på kapellet og prisa Gud? Ja, det er det ingen tvil om. Det er mange løfter knytta til fellesskapet i kirken. Personlig drømmer jeg om fullt kapell med bøn og lovsang hver eneste morgen, før folk reiser til Bryne og Forus og andre steder på jobb. Tror ikke noe kunne vært bedre enn det.. jo forresten.. den himmelske lovsangen tror jeg blir enda bedre…


Tilbake til de vanskelige spørsmålene


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.