De vanskelige spørsmålene


Mange mennesker har opp gjennom årene sagt meg noe om hva som var viktig når en møtte sorgen eller når
livet ble vanskelig. Situasjonene har variert, men mange har sagt noe behovet for andre mennesker, oppmerksomhet, omtanke, gode ord, klemmer.
Dette er noe som bærer oss igjennom, løfter og gir hjelp til dagene slik som de er.

Mange har også sagt noe om at kirkerommet ble en viktig plass, det var noe med atmosfæren og roen der.
Kanskje var noe som hadde med trøst å gjøre, det hadde med en merkbar guddommelig hånd å gjøre.
Derfor mange sagt noe om hva gudstroen har betydd. Midt i alle livets svingninger har en sett at noe er stabilt,
der finnes noe som står fast uavhengig av situasjon.. det gamle gudsordet.. for du er med meg. Herren Jesus
som selv gikk gjennom dødsskyggens dal, gav oss dette løftet om dagene som møter oss, uansett hvordan de måtte være.

Har du spørsmål eller gudserfaringer som du ønsker svar på eller vil dele med andre, så send de gjerne til oss.
Alle henvendelser blir tatt seriøst og blir bedt over. Gjelder det spørsmål vil vi søke både en bibelsk visdom
og en profetisk dimensjon over svarene som gis.
Guds velsignelse over livet ditt!

Spørsmål


Relatert innholdNavn:
Telefon:
Beskjed:
Spam kontroll - Har et vanlig menneske to øyer?

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.