Filmer fra ungdomsforeningen

Gamle styrefilmer

Hvert år arrangerte vi en "foreldrefest" hvor ungdommene inviterte med seg de voksne. Kveldene begynte alltid med en film hvor styret "ankom" kirken og festen... :) 
The beginning
Den første foreldrefesten jeg var med på.. og styret ankom møtet i ren Matrix-stil.. :)
Sukk.. bare å se det røde tyttebæret igjen bringer mange gode bilminner tilbake :) 
    
Naturlig kirkevekst
Dette året var "naturlig kirkevekst" moteordet i kirkene rundt omkring. Ungdomsforeningen bestemte seg for å prøve det... :) 
   
The farmer
Undheim ligger godt plassert "på landet". Vi bestemte oss for at det skulle prege en av våre styrefilmer :) 
   
Redde a-laget
Omtrent samtidig som årets foreldrefest opplevde bygdas a-lag en vanskelig tid på fotballbanen. Styret bestemte seg for å hjelpe... og å innhente hjelp fra Alf Inge Håland og Magnus Johanson :) 
       
James Undheim
Alarmen går når styret i ungdomsforeningen oppdager at der en ungdom som ikke prioriterer å komme på ungdomsmøte.. James Undheim tar saken... :) 
   

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfemstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Bibeltekster på presteper.no er hentet fra Bibel 2011 og publisert etter avtale med Bibelselskapet.

Lukk boksen

© 2010-2011 Undheimkyrkja.no - Alle rettigheter reservert. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven.