Open kjellar


Klubb for gutar og jenter med aktivitetar, andakt, spel og kiosk.

Dag:    Fredagar i kyrkjekjellaren (ikkje kvar fredag)

Tid:    Kl 19.00 – 21.00
Stad:     Undheim kyrkje
Alder:    5. – 7. klasse

 

Datoar for hausten 2022
2. september
23. september
28. oktober
11. november
9. desember

 

Datoar for våren 2022
13. januar
10. februar
10. mars
14. april
12. mai
2. juni