Aktivitetar for heile familien


Gudstenester

 

Alle er velkomne til gudsteneste!

I gudstenesta er me samla for å møta Gud og kvarandre.

HER FÅR DU OVERSIKT OVER NÅR DET ER GUDSTENESTE.

Me har ulike typar gudsteneste:

  • Gudsteneste med dåp
  • Gudsteneste med nattverd
  • Gudsteneste for store og små

Det er ofte søndagsskule dei dagane det er dåp eller nattverd. Sjølv om gudstenesten begynner kl. 10.30, så begynner søndagsskulen kl. 11.00 nede i kyrkjekjellaren.

Når me har gudsteneste for store og små, er alle samla til gudsteneste i kyrkjesalen.

Ein gudsteneste som har tittel "Gudsteneste med dåp" treng ikkje å ha dåpsseremoni i seg, men tittelen fortel at det er ope for dåp den dagen viss nokon melder seg.

 

Tilbake