Søndagsskule


Søndagsskulen begynner kl. 11.00, og held til i Undheim kyrkje. Me oppmodar om at heile familien blir med på gudstenesta som startar kl. 10.30.

 

HER kan du lasta ned program for hausten 2020.

 

Datoar for hausten
16. august
30. august
13. september - familiegudsteneste som begynner 10.30
11. oktober
25. oktober - familiegudsteneste med Lys vaken begynner 10.30
8. november
22. november
6. desember - familiegudsteneste begynner 10.30
13.12. Vi syng jula inn (dette er for både vaksne og barn)
24.12. Familiegudsteneste kl. 14.30