Trusopplæring


Trusopplæringa har aldersbestemte tiltak for born. Klikk på aldersgruppa du vil veta meir om.

Tiltak for born i alderen 0-5 år

Tiltak for born i alderen 6-12 år

Tiltak for ungdom i alderen 13-18 år