Trusopplæring


Trusopplæringa har aldersbestemte tiltak for born. Klikk på aldersgruppa du vil veta meir om.

TILTAK FOR BORN I ALDEREN 0-5 ÅR

TILTAK FOR BORN I ALDEREN 6-12 ÅR

TILTAK FOR BORN I ALDEREN 13-18 ÅR