Laust og fast


Bilete av ei samling med Laust og fast

 

 

 

 

 

 

 

 

Laust og fast er eit ope arrangement for alle som har anledning til å komma. Innhaldet og arrangementet er retta mot dei som er 60+. Det kjem folk frå heile distriktet vårt.

Me syng i lag, har noko å bite i, høyrer på ein invitert foredragshaldar og har eit ord for dagen.

Normalt samlast me den tredje onsdagen i månaden, men sjekk AKTIVITETSKALENDEREN VED Å KLIKKA HER. Laust og fast varer frå 14.00 til 16.00, og me held til i kjellaren i Undheim kyrkje. Det er eigen inngang nede på sørsida.

 

Datoar våren 2024

21.februar  - gjest: Unn Aarrestad
20. mars - gjest: Astrid Egeland
17. april - Ove Frøytlog