Givarteneste


Vil du ha ei levande og aktiv kyrkje på Undheim?

Me treng di deltaking for å få dette til. Overføringar me får utanfrå er ikkje nok til å finansiera det arbeidet me driv i dag.

Det er mykje me vil! Me vil ha ein prest i full stilling, eit aktivt barne- og ungdomsarbeid, trusopplæring, omsorgsteneste (diakoni) og me vil vera misjonerande.

Fast givarteneste er den beste måten å støtta arbeidet vårt på økonomisk. Det er forutsigbart for kyrkja, enkelt for deg som vil gi, og du får skattefritak for gåver du har gitt. Du setter opp eit fast trekk i banken til givarkontoen i kyrkja: 3325.21.55657. Skriv gjerne «Gåve frå NAMNET DITT» i merknadsfeltet.

 

Nåverande status

Oppdatert 02.12.2020

Det er om lag 32 faste givarar, og det kjem inn i snitt ca 29 400 kroner i månaden. Me treng framleis å auka givartenesta for å gå i balanse når me har tilsett prest i 100% stilling og ungdomsarbeider i 30% og ung i Time. Med dei utgiftene me har nå vil gåveinntekter på 35 000 kroner/månad vera tilstrekkeleg for å halda balansen.

 

Fast givarteneste i 2020

Månad Sum
Januar 21800
Februar 21800
Mars 24800
April 23300
Mai 22800
Juni 28700
Juli 27000
August 26000
September 39000
Oktober 28250
November 88850