Givarteneste


Vil du ha ei levande og aktiv kyrkje på Undheim?

Me treng di deltaking for å få dette til. Overføringar me får utanfrå er ikkje nok til å finansiera det arbeidet me driv i dag.

Givertenesta går til å dekka halve stilinga til presten vår (presten har 100% stilling), ungdomsarbeid og noko til trusopplæring.

Fast givarteneste er den beste måten å støtta arbeidet vårt på økonomisk. Det er forutsigbart for kyrkja, enkelt for deg som vil gi, og du får skattefritak for gåver du har gitt. Du setter opp eit fast trekk i banken til givarkontoen i kyrkja: 3325.21.55657. Skriv gjerne «Gåve frå NAMNET DITT» i merknadsfeltet.

 

Nåverande status

Det er om lag 34 faste givarar, og det kjem inn i snitt ca 34850 kroner i månaden (snitt i 2021).

 

Inntekter fast givarteneste

Månad 2022 2021 2020
Januar 27100 28100 21800
Februar 25600 28100 21800
Mars 28100 31700 24800
April 25600 27500 23300
Mai 26100 28100 22800
Juni 30100 32600 28700
Juli 25350 28600 27000
August 23850 27600 26000
September   30100 39000
Oktober   67600 28250
November   51100 88850
Desember   37100 44500
Sum   418200 396800