Givarteneste


Vil du ha ei levande og aktiv kyrkje på Undheim?

Me treng di deltaking for å få dette til. Overføringar me får utanfrå er ikkje nok til å finansiera det arbeidet me driv i dag.

Det er mykje me vil! Me vil ha ein prest i full stilling, eit aktivt barne- og ungdomsarbeid, trusopplæring, omsorgsteneste (diakoni) og me vil vera misjonerande.

Fast givarteneste er den beste måten å støtta arbeidet vårt på økonomisk. Det er forutsigbart for kyrkja, enkelt for deg som vil gi, og du får skattefritak for gåver du har gitt. Du setter opp eit fast trekk i banken til givarkontoen i kyrkja: 3325.21.55657. Skriv gjerne «Gåve frå NAMNET DITT» i merknadsfeltet.

 

Nåverande status

Oppdatert  10.2.2021

Det er om lag 34 faste givarar, og det kjem inn i snitt ca 33066 kroner i månaden (snitt i 2020). Me treng framleis å auka givartenesta for å gå i balanse når me har tilsett prest i 100% stilling, ungdomsarbeider i 30%, Ung i Time og til trusopplæring.

 

Fast givarteneste 2021

Månad Sum
Januar 28100
Februar 28100
Mars 31700
April 27500
Mai 28100
Juni 32600
Juli 28600
August 27600
September 30100

 


Fast givarteneste i 2020

Månad Sum
Januar 21800
Februar 21800
Mars 24800
April 23300
Mai 22800
Juni 28700
Juli 27000
August 26000
September 39000
Oktober 28250
November 88850
Desember 44500
Totalt 396800