Givarteneste


Bilete av ein fakturaVil du ha ei levande og aktiv kyrkje på Undheim?

Me treng di deltaking for å få dette til. Overføringar me får utanfrå er ikkje nok til å finansiera det arbeidet me driv i dag.

Frå 31.03.2023 har ikkje Undheim sokneråd lenger avtale med bispedømmekontoret om å finansiera 50% av ein 100% prestestilling. Frå 31.03. vil givartenesta gå til å dekka soknerådet sine utgifter, trusopplæring og ungdomsarbeid i soknet.

Fast givarteneste er den beste måten å støtta arbeidet vårt på økonomisk. Det er forutsigbart for kyrkja, enkelt for deg som vil gi, og du får skattefritak for gåver du har gitt. Du setter opp eit fast trekk i banken til givarkontoen i kyrkja: 3325.21.55657. Skriv gjerne «Gåve frå NAMNET DITT» i merknadsfeltet.

 

Nåverande status

Det er om lag 33 faste givarar, og det kjem inn i snitt ca 31900 kroner i månaden (snitt i 2022).

 

Inntekter fast givarteneste

Månad 2022 2021 2020
Januar 27100 28100 21800
Februar 25600 28100 21800
Mars 28100 31700 24800
April 25600 27500 23300
Mai 26100 28100 22800
Juni 30100 32600 28700
Juli 25350 28600 27000
August 23850 27600 26000
September 25850 30100 39000
Oktober 62650 67600 28250
November 48150 51100 88850
Desember 34350 37100 44500
Sum 381900 418200 396800