Kyrkjestyret


 

Kyrkjestyret har ansvar for drifta av kyrkjebygget på Undheim.

Skal du leige lokale i kyrkja, er det kyrkjestyret du tek kontakt med.

Leiar for kyrkjestyret er Torvald Tjåland, tlf: 91359619

 

Årsmelding og rekneskap kyrkjestyret

HER KAN DU SJÅ ÅRSMELDINGA

HER KAN DU SJÅ REKNESKAPEN