Er det noko som ikkje er som det skal?


 

I kyrkja ønsker me å bli varsla dersom det er noko som blir opplevd som utrygt eller uforsvarleg. Kyrkja skal vera ein trygg og god stad å vera!

Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom du har noko du vil varsla om. Dei fleste sakene vil det vera dagleg leiar for Undheim sokn som det er mest naturleg å varsla til, men det er òg mogleg å ta kontakt med andre om nødvendig. På DENNE SIDA finn du kontaktinformasjon til dei tilsette i kyrkja i Time.