Aktivitetar for born


Supermix

Eit kor/klubb for born

   

Søndagsskule

Ein del av barna sin gudsteneste

 

   

UGLA

Klubb for gutar

 

Trusopplæring

Aldersbestemte tiltak som barn blir inviterte til å vera med på

 

 

Open kjellar

Klubb for born i alder 5.-7. klasse