Undheim kyrkjelyd


Kyrkjekontoret:
Telefon: 51 77 03 77
Adresse: (inngang frå Saronsbrotet)
Erlandsbakken 6
Postboks 373
4349 Bryne

 

Adresse til kyrkja:
Bruavegen 2,
4342 Undheim

Organisasjonsnummer:
984358849

Konto for givarteneste:
3325.21.55657

Sokneprest
May Brit Merland Arnø
Telefon: 467 94 518
E-post

Dagleg leiar
Frode Skårland
Telefon: 489 97 102
E-post
Organist
Kari Kald Reiten
908 10 346
E-post
Ungdomsarbeidar
Eline Fosse
454 83 455
E-post
Leiar for kyrkjestyret
(ansvarleg for utleige)

Torvald Tjåland
913 59 619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse er tilsette i vårt fellesråd

Sokneprest
Undheim

May Brit Merland Arnø

46794518

Send e-post

Ungdomsarbeidar
Lye

Martin Berge

95835364

Send e-post

Organist/Kantor
Bryne

Per Olav Egeland

90018708

Send e-post

Klokkar
Time

Øivind Egeland

Kyrkjetenar helg
Bryne

Arne Espevik

90970522

Send e-post

Kyrkjetenar Time helg

Elen Fosse

98189102

Send e-post

Ungdomsarbeidar Undheim
Trusopplærar

Eline Fosse

45483455

Send e-post

Kyrkjelydspedagog
Time og Undheim

Ragnhild Hanssen

99022872

Send e-post

Tilkallingsvikar kyrkjetenar Time

Elias Høie Hetland

40168422

Send e-post

Trusopplærar
Bryne

Marit Høie Hetland

91163039

Send e-post

Klokkar høgtider

Oline Høie Hetland

400 80 674

Send e-post

Sekretær

Inger-Kathrine Kjølleberg

51770377

Send e-post

Sokneprest
Time

Yngvar Nilsen

46652874

Send e-post

Kateket

Ingfrid Time Nærland

40167222

Send e-post

Administrasjonsleiar
Bryne

Elisabeth Skartveit Obrestad

51 77 03 64

47502080

Send e-post

Kyrkjetenar

Lars Andreas Olsen

46656825

Send e-post

Organist
Undheim

Kari Kaald Reiten

90810346

Send e-post

Dagleg leiar
Time

Anna Bergitte Skårland

99026276

Send e-post

Dagleg leiar Undheim
Kyrkjemusikalsk leiar Time

Frode Skårland

48997102

Send e-post

Diakoniarbeidar

Praxedes Slettebø

48896919

98028690

Send e-post

Prosjektleiar Ung i Time

Asle Steinbru

97979771

Send e-post

Kyrkjeverje

Gunnar Bjorland Stone

40601079

Send e-post

Prost i Jæren

Lars Sigurd Tjelle

51770377

47451340

Send e-post

Dagleg leiar
Bryne

Jostein Aarbakke Tollaksen

90988880

Send e-post

Assisterande kyrkjeverje

Siri Vik

51770377

90643758

Send e-post

Sokneprest
Bryne

Stein Ødegård

91157105

Send e-post