Undheim kyrkjelyd


 

Tilsette

Sokneprest
Undheim.

May Brit Merland Arnø

46794518

Send epost

Ungdomsarbeidar Undheim

Mona Handeland

40100946

Send epost

Kyrkjelydspedagog
Time og Undheim

Ragnhild Hanssen

99022872

Send epost

Kateket

Ingfrid Time Nærland

40167222

Send epost

Organist/Kantor
Undheim

Kari Kaald Reiten

90810346

Send epost

Dagleg leiar Undheim
Kyrkjemusikalsk leiar Time

Frode Skårland

48997102

Send epost

Diakon Time og Undheim

Praxedes Slettebø

48896919

98028690

Send epost

Kyrkjekontoret:
Telefon: 51 77 03 77
Adresse: (inngang frå Saronsbrotet)
Erlandsbakken 6
Postboks 373
4349 Bryne

 

Adresse til kyrkja:
Bruavegen 2,
4342 Undheim
Organisasjonsnummer:
984358849
Konto for givarteneste:
3325.21.55657

 

 

 

 

 

 

 

Leiar for kyrkjestyret
(ansvarleg for utleige)

Torvald Tjåland
913 59 619

 

VIL DU VARSLA OM NOKO? KLIKK HER