Undheim sin logo med tekst "Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget"

Vår visjon

Møta nye venner - søkja Gud - få del i oppdraget

 

Aktuelt

Ledige stilling

 

 

Ungdomsarbeidar i 30% fast stilling. Er dette noko du kan tenka deg, eller kjenner du nokon som kan vera aktuelle til å søka? Stillinga kan kombinerast med studier og andre jobbar. Å driva UKUF som er annankvar laurdag er den viktigaste oppgåva. KLIKK HER for å lesa utlysingsteksten. Spørsmål kan du stilla til dagleg leiar, Frode Skårland (48997102).

 

Er ikkje alt oppdatert?

For tida er me utan dagleg leiar. Derfor vil ikkje sidene våre vera like oppdatert fram til ny dagleg leiar er på plass.

 

Grøn dag

v/Undheim kyrkje. Laurdag 27.APRIL kl 11- 13:30
Sal av planter, bakverk, krukkebrett på hjul o.a. Nyt suppe, focacciabrød, kaffi og kaker

Musikk ved TOKT
Songgruppa Shalom

Loddsal med trekning kl 12.30
Velkommen til meiningsfull handel!

Arr. NMS i Time

Bilete av eit barn som luktar på ein blom

 

Har du registrert di e-postadresse?

Undheim sokn har ei e-postliste for utsending av viktig informasjon. Meld deg på den ved å SENDA EIN E-POST TIL DAGLEG LEIAR (KLIKK HER).

 

Babysong

Me har tilbod om babysong for born i alderen 0-1 år. I Undheim kyrkje er det på onsdagar kl. 10.30 til 12.00 i oddetalsveker, og på Lye er det i partalsveker same tid.
KLIKK HER for å melda deg på.
KLIKK HER for å lesa meir om tilbodet. 


 

Givarteneste

Givartenesta er ein føresetnad for å driva arbeidet slik me gjer i dag. Takk for at du er med og støttar arbeidet vårt!

HER KAN DU LESA MEIR om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

HER KAN DU SJÅ kva som er på Infoskjermen nå.

GUIDE TIL KORLEIS DU KJEM I GONG MED INFORSKJERMEN.

 

Møteplassen - vårt kyrkjelydsblad

HER FINN DU utgåver av Møteplassen

 

Har du behov for samtale eller fellesskap?

Maria Praxedes U. Slettebø er vår diakon. (HER ER KONTAKTINFORMASJON). Du kan ta kontakt med ho om du treng nokon å snakka med. Det gjeld både unge og gamle. 

Er du ny i Noreg, anbefaler me INNVANDRARTREFF på Bryne. Det er i kyrkja på Bryne kvar tysdag kl. 19.30-21.00.

CAFÉ William er for deg som treng fellesskap, nokon å snakka med eller eit varmt måltid. Det er på Frelsesarméen på Bryne kl. 12.00-14.00 på torsdagar. Kyrkja samarbeider med Frelsesarméen om dette tiltaket.

 

Nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

Det kjem e-postar med oppdateringar frå Terry og Josiah Venture sitt arbeid i Ukraina fleire gongar i månaden. SEND EIN E-POST VED Å KLIKKA HER for å denne informasjonen.

search

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.