Senking av temperaturen i kyrkja

Som mange andre kyrkjer, kjem Undheim òg til å prøva å spara på straumutgiftene sidan straumen er så dyr for tida. Med anlegget me har, er det ikkje så lett å halda ein bestemt temperatur, men me vil prøva å halda temperaturen på 19 grader. Det betyr at det er lurt å kle seg varmare enn det du elles ville gjort når du skal til kapellet. Dette gjeld for alle arrangement.

 

Prest på Undheim

May Brit er framleis sjukemeldt. Roald Byberg har sagt ja til å vera vikar hos oss ut 2022 og i vårsemesteret.

 

Givarteneste

Givartenesta er ein føresetnad for å driva arbeidet slik me gjer i dag. Takk for at du er med og støttar arbeidet vårt!

HER kan du lesa meir om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

Her kan du sjå kva som er på Infoskjermen nå.

Her kan du lesa meir om korleis du kjem i gang.

Vår visjon:

Møta nye venner - søkja Gud - få del i oppdraget

 

 

 

Møteplassen - vårt kyrkjelydsblad

HER finn du utgåver av Møteplassen

 

Har du behov for samtale eller fellesskap?

Maria Praxedes U. Slettebø er vår diakon. (HER er kontaktinformasjon). Du kan ta kontakt med ho om du treng nokon å snakka med. Det gjeld både unge og gamle. 

Er du ny i Noreg, anbefaler me INNVANDRARTREFF på Bryne. Det er i kyrkja på Bryne kvar tysdag kl. 19.30-21.00.

CAFÉ William er for deg som treng fellesskap, nokon å snakka med eller eit varmt måltid. Det er på Frelsesarméen på Bryne kl. 12.00-14.00 på torsdagar. Kyrkja samarbeider med Frelsesarméen om dette tiltaket.

 

Nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

Det kjem e-postar med oppdateringar frå Terry og Josiah Venture sitt arbeid i Ukraina fleire gongar i månaden. Send ein e-post ved å klikka her for å denne informasjonen.

 

Stort behov for fleire fosterheimar

Den norske kyrkja har avtale med Bufetat om å vera ambassadør for forsterheim. I Rogaland ventar 80 barn på å få ein ny og trygg heim.
HER kan du lesa om barn som treng ein stad å bu akkurat nå.
HER finn du mykje informasjon om kva det vil seie å vera fosterheim.

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.