Gudstenester framover 

Me kan nå halda gudstenester for mange fleire, for det er ikkje lenger eit krav om 2 meters avstand når me syng. Derfor treng me ikkje melda oss på til gudstenestene. Det er likevel slik at alle skal registrerast av dei som deltek. Registreringa blir sletta etter 14 dagar.

 

Bøn og lovsong

Bøn og lovsong er møter kor me syng lovsongar og ber saman, og det er ope for vitnesbyrd. Neste møte er onsdag 22.9. kl. 19.30.
KLIKK HER for å sjå datoane for desse møtene resten av året.

 

Givarteneste

Givartenesta er ein føresetnad for å driva arbeidet slik me gjer i dag. Takk for at du er med og støttar arbeidet vårt!

HER kan du lesa meir om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

Her kan du sjå kva som er på Infoskjermen nå.

Her kan du lesa meir om korleis du kjem i gang.

 

 

Smittevern i kyrkja

(Oppdatert 17.08.2021)

  • Me kan halda arrangement med ca 80 til stades. Det kjem an på samansettinga på dei som kjem.
  • Dei som har symptom på luftvegsinfeksjon, eller andre teikn på covid19, må halda seg heime.
  • Ta på minst mogleg, og hald god handhygiene.
  • Alle som kjem må registrerast. Listene blir kasta etter 14 dagar.
  • Kom i litt god tid, slik at det ikkje blir mindre kø ved inngangen.
  • Det må vera to stolar mellom kvar husstand.

Vår visjon:

Møta nye venner - søkja Gud - få del i oppdraget

 

 

 

Medarbeidarfest 29.10.2021

Vi gleder oss til å samlast til Medarbeiderfest 29.10.2021 kl. 19.00. Noter datoen. Påmeldinga er no open. MELD DEG PÅ HER.

Alle som har vore, er, eller kan tenka seg å bli frivillig medarbeidar i kyrkja sitt arbeid er velkomne. Du er sjølvsagt velkommen om det er helsa di som gjer at du ikkje kan vera aktiv i ei teneste.

 

Ny utgåve av Møteplassen

Septemberutgåva av Møteplassen, vårt kyrkjelydsblad er klar. HER finn du utgåver av Møteplassen

 

Nytt nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

KLIKK HER for å lesa nyheitsbrevet frå juni 2021.

 

Årsmelding

KLIKK HER for å lesa årsmeldinga for 2020 til Undheim sokneråd.

KLIKK HER for å sjå årsmelding og rekneskap til kyrkjestyret.

 

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.