Undheim sin logo med tekst "Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget"

Vår visjon

Møta nye venner - søkja Gud - få del i oppdraget

 

Aktuelt

Fest i Undheim kyrkje 24.11.23 kl. 19.00

I år er det tid for medarbeidarfest igjen. Det blir matservering og program. Inngang 100 kr per person. Påmeldingsfristen er dessverre ute.

 

Teneste i gudstenestene

I Undheim er me heldige som har mange som er med på å gjera gudstenestene gode. Kan du tenka deg å vera med å bidra?
For tida treng me spesielt fleire teknikarar, folk til å laga kyrkjekaffi etter gudstenesta og til å dekorera alteret med blomar.

KLIKK HER FOR Å FYLLA UT KORLEIS DU VIL HA DET.

 

Har du registrert di e-postadresse?

Undheim sokn har ei e-postliste for utsending av viktig informasjon. Meld deg på den ved å SENDA EIN E-POST TIL DAGLEG LEIAR (KLIKK HER).

 

Nytt sokneråd er konstituert

Leiar: Hanne Brit Sandsmark
Nestleiar: Oddvar Undheim

Andre medlem: Per Arne Undheim, Tordis Sandvik, Ivar Risa, Arnfrid Bjelland.

Varamedlem: Synnøve Charlotte Meling Gauksås, Kari Haavardsholm og Nina Fosse

 

Kyrkjevalet

Takk til alle som var med og hjelpte til med gjennomføringa av kyrkjevalet, til kandidatar som sa seg villige til å stilla i soknerådet og til dykk som brukte stemmeretten!

KLIKK HER for å sjå valresultatet.

 

Konsert med TT-koret

Gratis julekonsert med TT-koret i Time kyrkje 7. desember kl. 19.00.

Kollekt til Frelsesarmeen.

TT-koret er eit kor for dei som går i 5. klasse og oppover. Koret er eit fellesarbeid for alle kyrkjene i Time kommune.

 

Givarteneste

Givartenesta er ein føresetnad for å driva arbeidet slik me gjer i dag. Takk for at du er med og støttar arbeidet vårt!

HER KAN DU LESA MEIR om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

HER KAN DU SJÅ kva som er på Infoskjermen nå.

GUIDE TIL KORLEIS DU KJEM I GONG MED INFORSKJERMEN.

 

Møteplassen - vårt kyrkjelydsblad

HER FINN DU utgåver av Møteplassen

 

Har du behov for samtale eller fellesskap?

Maria Praxedes U. Slettebø er vår diakon. (HER ER KONTAKTINFORMASJON). Du kan ta kontakt med ho om du treng nokon å snakka med. Det gjeld både unge og gamle. 

Er du ny i Noreg, anbefaler me INNVANDRARTREFF på Bryne. Det er i kyrkja på Bryne kvar tysdag kl. 19.30-21.00.

CAFÉ William er for deg som treng fellesskap, nokon å snakka med eller eit varmt måltid. Det er på Frelsesarméen på Bryne kl. 12.00-14.00 på torsdagar. Kyrkja samarbeider med Frelsesarméen om dette tiltaket.

 

Nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

Det kjem e-postar med oppdateringar frå Terry og Josiah Venture sitt arbeid i Ukraina fleire gongar i månaden. SEND EIN E-POST VED Å KLIKKA HER for å denne informasjonen.

search

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.