Julegudstenestene 2020

Påmelding til julegudstenestene opnar måndag 6.12. kl. 07.00. Det er plass til 50 oppe i kyrkjesalen, og det som skjer der, vil bli filma og vist nede i kyrkjekjellaren.

Supermix deltek på gudstenesta kl. 14.00. Dei har reserverte plassar, så derfor er det lite ledig i kyrkjesalen på den gudstenesta. Det er meir plass i kyrkjekjellaren.

Her kan du melda deg på:
Gudstenesta kl. 14.00 i kyrkjesalen 
Gudstenesta kl. 14.00 i kyrkjekjellaren 
Gudstenesta kl. 15.30 i kyrkjesalen
Gudstenesta kl. 15.30 i kyrkjekjellaren

 

 

Avlyste arrangement

  • Konfirmantundervisning ut 2020
  • UKUF er avlyst fram til og med 6. desember 2020

Sjå på kalenderen for å sjå kva som skjer i kyrkja vår.

 

Undersøking om tenesteoppgåver til våren

Me er svært takksame for all den innsatsen som frivillig blir lagt ned i kyrkja! Takk for alt de som de gjer for kyrkja og bygda gjennom dette arbeidet!

Her ligg ei undersøking som me vil at alle som kan tenka seg å vera med i gudstenestearbeidet svarar på. Dei som allereie er med i arbeidet skal ha fått ein e-post med lenke til undersøkinga.

Ta undersøkinga HER.

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

Her kan du sjå kva som er på Infoskjermen nå.

Her kan du lesa meir om korleis du kjem i gang.

Påmelding til gudsteneste 13.12.

Her kan du melda deg på til gudstenesta 13.12.

Om du ikkje har Internett, kan du ringa kyrkjekontoret og melda deg på der.
(51 77 03 77)

 

Smittevern i kyrkja

  • Me kan halda arrangement med opptil 50 personar til stades.
  • Dei som har symptom må halda seg heime.
  • Ved arrangement med allsang må me ha to meter mellom kvar husstand. For gudstenester er det med andre ord ikkje nok å bare halda "metaren".
  • Born og personar som har kontakt med mange, skal halda avstand på to meter til dei som er i risikosona.
  • Ta på minst mogleg, og hald god handhygiene.
  • Alle som kjem må registrerast. Listene blir kasta etter 14 dagar.

 

Givarteneste

Soknerådet har fokus på givarteneste for tida. Det er viktig å auka innektene, for utgiftene har auka mykje etter at ungdomsarbeidar blei tilsett.

Tilsettinga har vore til stor glede, for nå er ungdomsarbeidet i gong igjen på Undheim! Derfor er det eit håp om at me kan halda fram slik me gjer i dag.

HER kan du lesa meir om korleis du kan støtta arbeidet vårt.

 

Revidering av lokal grunnordning

Kyrkjelyden skal revidera den lokale grunnordningen. Det vil seie at me skal sjå på korleis me skal gjennomføra gudstenestene våre. Det handlar om rekkefølge i gudstenesta og faste ledd.

På Vimeo kan de sjå kva alternativ som ligg inne for dei faste musikkledda i ei gudsteneste. Me skal ha kyrkjelydsmøte 24.01.21 om dette der kyrkjelyden skal få anledning til å uttala seg. Her er ei lenke til videoane. (Det er tre sider med videoar)

 

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.